Close Log-in

Log In

Azerbaijan Technical University Curriculum

Beynəlxalq Əlaqələr

HOME Beynəlxalq Əlaqələr Beynəlxalq Əlaqələr

Kafedra Almaniyanın Maqdeburq və Hannover Texniki Universitetləri ilə, Rusiyanın Tomsk Texniki Universiteti , Yürqa Texnolojı İnstitutu ilə,  Ukrayna Milli Dövlət Universiteti ilə və başqa universitetlərlə əlaqə saxlay1ır.

Bu əlaqələrin əsas məqsədi elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, beynəlxalq elmi texniki konfranslarda iştirak etmək, qabaqçıl universitetlərin elmi- pedaqojı fəaliyyətinin öyrənilməsi.

Dos. Rzayev E.D. Münhen, Hannover və Maqdeburq Texniki Universitetlərində DAAD təşkilatının qrantını alaraq elmi staj keçmişdir. Baş müəllim Civişov V.F DAAD təşkilatının qrantını alaraq Hannover Texniki Universitetində doktoranturaya qəbul olmuş, doktorluq dissertasiyasını müdafiyə etmiş və 10 il elmi-pedaqojı fəaliyyət göstərdikdən sonra AzTU-ya qayıtmışdır.