Nəqliyyat və logistika Nəqliyyat logistikası və hərəkətin təhlükəsizliyi kafedrası ?>

Magistratura
Kafedrada magistr səviyyəsində 2 ixtisas  (8 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur.

 

İxtisas: 060622- Yerüstu nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

İxtisaslaşmalar: Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

                            Yol- nəqliyyat hadisələrinin avtotexniki ekspertizisası

                            Yol-hərəkət kompleksinin sertifikalaşdırılması və lisenziyalaşdırılması

                             Nəqliyyat əməliyyatlarının intellektual idarə edilməsi

İxtisas: 060623- Nəqliyyatda daşımalar və idarəetməninin təşkili (avtomobil nəqliyyatı üzrə)

İxtisaslaşmalar:  Nəqliyyatda daşımalar və menecment

                             Şəhər nəqliyyat şəbəkəsi və nəqliyyat xidmətinin təşkili

                             Nəqliyyat logistikası

                             Beynəlxalq avtomobil daşımaları