Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Nəqliyyat və logistika Nəqliyyat logistikası və hərəkətin təhlükəsizliyi kafedrası

Magistratura

Kafedrada magistr səviyyəsində 2 ixtisas  (8 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur.

 

İxtisas: 060622- Yerüstu nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

İxtisaslaşmalar: Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

                            Yol- nəqliyyat hadisələrinin avtotexniki ekspertizisası

                            Yol-hərəkət kompleksinin sertifikalaşdırılması və lisenziyalaşdırılması

                             Nəqliyyat əməliyyatlarının intellektual idarə edilməsi

İxtisas: 060623- Nəqliyyatda daşımalar və idarəetməninin təşkili (avtomobil nəqliyyatı üzrə)

İxtisaslaşmalar:  Nəqliyyatda daşımalar və menecment

                             Şəhər nəqliyyat şəbəkəsi və nəqliyyat xidmətinin təşkili

                             Nəqliyyat logistikası

                             Beynəlxalq avtomobil daşımaları