Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Energetika və avtomatika Avtomatika və idarəetmə kafedrası

Doktorantura

Kafedrada doktorantura səviyyəsində 2 istiqamət üzrə fəlsəfə və elmlər doktorları hazırlanır.

 

İxtisas: 051305 - Hesablama texnikasının və idarəed. sistemlərinin element və qurğuları

İxtisas:  051306 - Texnoloji proseslərin və istehsalın avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi