Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Energetika və avtomatika Avtomatika və idarəetmə kafedrası

Əməkdaşlar

Professor-müəllim heyəti:

1. t.e.n., dos., Fərhadov Vahid Qara oğlu - kafedra müdiri

2. t.e.d., prof. Yusifbəyli Nurəli Adil oğlu

3. t.e.d.,Əfəndiyev Orxan Ziyəddin oğlu -  məsləhətçi professor

4. t.e.d., prof., Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu

5. t.e.n., dos. Əhmədov Ramiz Mürsəl oğlu

6. t.e.n., dos., Qafarova Svetlana Qasım qızı

7. t.e.n., dos., Qasımov Rəşid Cümşüd oğlu

8. t.ü.f.d., dos., Yolçuyev İmran Alı oğlu

9. t.ü.f.d, dos., Məmmədova Afaq Tofiq qızı

10. t.e.n., dos., Hüseynov Əziz Soltanəli oğlu

11. t.ü.f.d., dos., Qəhrəmanova Samirə Həsən qızı

12. t.e.n., dos., Quliyev Hüseynqulu Bayram oğlu

13. b/m., Bədəlov Fariz Əliheydər oğlu

14. b/m., Xəlilov İlqar Mürsəl oğlu

15. b/m., Qasımov Asif Yusif oğlu

16. b/m., Aşirov Zaur Paşa oğlu

17. b/m., Əzizov Rəisxan Rəcəb oğlu

 

Tədris-köməkçi heyət:

1. mühəndis- Kərimova Rəna Niyazi qızı

2. mühəndis- Əliyeva Sevinc Niyazi qızı

3. mühəndis- Qəhrəmanova İlahə Həsən qızı

4. b/lab. Əfəndiyeva Yasəmən Firudun qızı