Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Energetika və avtomatika Avtomatika və idarəetmə kafedrası

Magistratura

Kafedrada magistr səviyyəsində 1 ixtisas  (6 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur.

 

İxtisas: 060628 - Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

İxtisaslaşmalar: -Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə

                          - Texnoloji proseslərin və istehsalatın avtomatlaşdırılması

                          - Energetika sistemlərinin avtomatik idarə edilməsi

                         - Dəmiryolu nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə

                          -Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi

                         - Enerji menecmenti