Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Energetika və avtomatika Avtomatika və idarəetmə kafedrası

Məqalələr

Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan elmi məqalələri:

 1. Texniki sistemlərin diaqnozlaşdırılması.Monoqrafiya.T.H. Rzayev. Azərb.Resp.Elm və təhsil. Bakı,680 s.,2017.
 2. Texniki sistemlərin diaqnozlaşdırılması Monoqrafiya. T.H. Rzayev. Azərb. Resp.Elm və təhsil. Bakı, 680 s., 2017.
 3. Исследование динамических свойств системы магнитной левитации. О.Z.Əfəndiyev. R.R.Əzizov A.T.Allahverdiyeva. Russiya Эксплуатация морского транспорта. Ежеквартальный сборник научных статей. Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова Novorossisk, 2017.
 4. Buyoklu səviyyəölçən. О.Z.Əfəndiyev, A.T.Allahverdiyeva Azərb. Resp. PATENT Bakı, 2017.
 5. Çeşidləmə təpəsində vaqonların avtomatik buraxılmasına nəzarət. S.Q.Qafarova, Ə.R.Manafov. Azərb. Resp. Bakı, 2017.
 6. Rels dövrələrində etibarlığın yüksəldilməsi yolları S.Q.Qafarova, İ.S.Məhərrəmov. Azərb. Resp. Bakı, 2017.
 7. Dəmiryol nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitənin qida mənbələri. Magistr üçün dərs vəsaiti. H.Ə.Məmmədov, R.C.Qasımov Azərb. Resp. AzTU-nun mətbəəsi. Bakı, 166 s., 2017
 8. Dəmiryol nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitənin elektromaqnit və elektromaşın qurğuları. Magistr üçün dərs vəsaiti. H.Ə.Məmmədov,R.C.Qasımov Azərb. Resp. AzTU-nun mətbəsi. Bakı, 99 s., 2017
 9. Mexaniki emal prosesində kəsmə gücünə avtomatik nəzarət sistemi. R.M.Əhmədov, T.Nəsibov Azərb. Resp. Bakı, 2017
 10. Çoxəlaqəli idarəetmə obyekti kimi vibrasiyalı kəsmə prosesinin avtomatik idarəetmə sistemi. İ.A.Yolçuyev E.M.İbrahimli Azərb. Resp.Bakı. 2017
 11. Gecikməsi olan obyekt və sistemlərin ötürmə funksiyalarının MATLABda appoksimasiyası.İ.A.Yolçuyev,K.Ə.Cavadzadə. Azərb. Resp.Bakı.2017.