Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İqtisadiyyat və idarəetmə Beynəlxalq ticarət, logistika və marketinq kafedrası

Doktorantura

Kafedrada doktorantura səviyyəsində 1 istiqamət üzrə fəlsəfə və elmlər doktorları hazırlanır.

İxtisas: 5312.01: Sahə iqtisadiyyatı