Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İqtisadiyyat və idarəetmə Beynəlxalq ticarət, logistika və marketinq kafedrası

Magistratura

Kafedrada magistr səviyyəsində 2 ixtisas (2 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur.

 

İxtisas: 060405 - Sənayenin təşkili və idarəedilməsi

İxtisaslaşma: -İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (nəqliyyat üzrə)

 

İxtisas: 060409 - Biznesin idarə edilməsi

İxtisaslaşma: -Biznesin təşkili və idarə edilməsi