Maşınqayırma və robototexnika Mexanika kafedrası ?>

Magistratura
Kafedrada magistr səviyyəsində 1 ixtisas (4 ixtsaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur.

 

İxtisas: 060630 - Mexanika mühəndisliyi

İxtisaslaşmalar:   - Hidromexanika və hidravlik maşınlar;

                                -Maşınların möhkəmliyi və dinamikası;

                                -Maye və qazların nəqli avadanlıqları;

                                 -Hidravlik maşınlar, hidrointiqallar və hidropnevmoavtomatika