Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.

Fakültədə bakalavr səviyyəsində 6 ixtisas üzrə kadr hazırlanır:

İxtisas: 050401 - Beynəlxalq ticarət və logistika
İxtisas: 050402 – Biznesin idarə edilməsi
İxtisas: 050405 – İqtisadiyyat
İxtisas: 050407 – Marketinq
İxtisas: 050408 – Menecment
İxtisas: 050410 - Statistika