050401 - Beynəlxalq ticarət və logistika
050402 – Biznesin idarə edilməsi
050405 – İqtisadiyyat
050407 – Marketinq
050408 – Menecment
050410 - Statistika