Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.

Fakültədə magistr səviyyəsində 3 ixtisas (13 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur:

 

İxtisas: 060409 - Biznesin idarə edilməsi
İxtisaslaşmalar: - Biznesin təşkili və idarə edilməsi
              - Biznes inzibatçılığı
              - Aqrobiznes

İxtisas: 060405 - Sənayenin təşkili və idarəedilməsi
İxtisaslaşmalar: - İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (nəqliyyat üzrə)
              - İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (Maşınqayırma üzrə)
              - İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (Rabitə üzrə)
              - Layihənin idarə olunması
              - İnvestisiyanın iqtisadi qiymətləndirilməsi
              - Müəssisənin iqtisadiyyatı

İxtisas: 060407 - Menecment
İxtisaslaşmalar: - Menecment (Maşınqayırma üzrə)
              - Strateji idarəetmə
              - Heyətin idarə edilməsi
              - İnnovasiyaların və layihələrin idarə olunması