Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.

Fakültədə magistr səviyyəsində 7 ixtisas (34 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur:

 

                          İxtisas: 060626 - Elektrik mühəndisliyi

            İxtisaslaşmalar: -Elektrik aparatları
                                     -Kabel və keçiricilərin fizikası və texnikası
                                     -Elektrik nəqliyyatı (Metropoliten)
                                      -Elektrik təchizatının optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi
                                      -Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji qurğular və sistemlər  
                                      -İzolyasiya materiallarının fizikası və texnikası
                                      -Yüksək gərginliklər texnikası və fizikası
                                      -Elektrik təchizatının optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi
                       - Nəqliyyat vasitələrinin elektrik avadanlığı və elektronikası (avtomobil sahəsi üzrə)
   İxtisas: 060608 - “Elektroenergetika mühəndisliyi”
   İxtisaslaşmalar: -Elektrik təchizatı (DY sahəsi üzrə)
                        -Elektroenergetika
                       - Elektrik şəbəkə və sistemləri
   İxtisas: 060609 - “İstilik energetikası mühəndisliyi”
   İxtisaslaşmalar: -Bərpa olunan enerji mənbələri
                          -Sənaye istilik energetikası
                       -Enerji çevrilmələrində gedən proseslərin istilik fizikası


              İxtisas: 060610 – “Enerji maşınqayırması mühəndisliyi”

                          -Soyuducu maşın və qurğuları
                          -Kompressor maşın və qurğuları
                          -Havanın kondisiyalaşdırılması
                          -Daxiliyanma mühərrikləri və onların texniki istismarı
                          -Qazturbin və buxarturbin mühərrikləri
                          -Enerji maşınlarının istismarı


                   İxtisas: 060627 “Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi”

   İxtisaslaşma: -Elektron cihazlar və qurğular
                       -Güc elektronikası
                      -Sənaye elektronikası


                   İxtisas: 060648 - “Biotibbi texnika mühəndisliyi”

   İxtisaslaşmalar: -Tibbi və texniki diaqnostik üsul və cihazlar
                           -Bioloji və tibbi praktikada mühəndis işi
                           -Biotibbi və radioelektron aparatlarına servis xidməti
                          -Biotexniki və tibbi aparat və sistemlər


                  İxtisas: 060628 - “Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi”

   İxtisaslaşmalar: -Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə
                           -Texnoloji proseslərin və istehsalatın avtomatlaşdırılması (az,rus)
                           -Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və idarəedilməsi
                           -Dəmiryol nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə
                           -Enerji menecmenti
                                  - Energetika sistemlərinin avtomatik idarə edilməsi