Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Energetika və avtomatika Elektrotexnika kafedrası

Magistratura

Kafedrada magistr səviyyəsində 1 ixtisas (7 ixtisaslaşma) üzrə  təhsil tədris olunur.

 

 İxtisas: 060626- Elektrik mühəndisliyi

 İxtisaslaşmalar: -  Elektrik aparatları

                        -Kabel və keçiricilərin fizikası və texnikası
                        -Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji qurğular və sistemlər
                        -Elektrik təchizatının optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi
                        -Elektrik nəqliyyatı

                             -Nəqliyyat vasitələrinin elektrik avadanlığı və elektronikası (avtomobil üzrə)

                             -Sənayə qurğuları və texnoloji komplekslərin avtomatikası və elektrik intiqalı