Energetika və avtomatika Enerji effektivliyi və yaşıl enerji texnologiyaları kafedrası ?>

Doktorantura
Kafedrada doktorantura səviyyəsində 3 istiqamət üzrə fəlsəfə və elmlər doktorları hazırlanır.

İxtisas: 3343.01 - İstilik texnikasının nəzəri əsasları
İxtisas: 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cism mexanikası
İxtisas: 3341.01 – Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər