Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Energetika və avtomatika Enerji effektivliyi və yaşıl enerji texnologiyaları kafedrası

Magistratura

Kafedrada magistr səviyyəsində 3 ixtisas  (7 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur.

 

İxtisas: 060608 - Elektroenergetika mühəndisliyi

İxtisaslaşmalar:  -Elektroenergetika  (azərbaycan və ingilis dilində)
                            -Dəmir yollarının elektrik təchizatı
                            -Elektrik şəbəkə və sistemləri (2020-ci ildən)
                            -Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)

İxtisas: 060609 - İstilik energetikası mühəndisliyi

İxtisaslaşmalar:  -Sənaye istilik energetikası
                            -Bərpa olunan enerji mənbələri  (azərbaycan və ingilis dilində)

İxtisas: 060610 - Enerji maşınqayırma mühəndisliyi

İxtisaslaşma: - Soyuducu maşın və qurğular