Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.

Fakültənin əməkdaşları bir çox xarici ölkə Universitetləri ilə əlaqə saxlayır və elmi əməkdaşlıq edirlər:

Rusiyanın

·  Moskva Energetika İnstitutu,

·  Sankt-Peterburq Dövlət Dəqiq Mexanika və Optika İnstitutu,

·  Novosibirsk Dövlət Universiteti və s.

Türkiyənin

·  Orta Doğu Universiteti,

·  İzmir Universiteti,

·  Selcuq Universiteti,

·  İstanbul Texniki Universiteti,

·  Sivas Universiteti və s.

Ukrayna Elmlər Akademiyasının Kibernetika və Riyaziyyat İnstitutları,

Almaniyaniyanın

·  Köln İnstitutu və Han-Maitner İnstitutu

·  Hollandiyanın

·  Heerlen Texniki Ali Məktəbi.