Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.

Magistratura səviyyəsində 3 ixtisas (21 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur:

İxtisas: 060631 - Kompüter mühəndisliyi
İxtisaslaşmalar: - Kompüter sistemləri və şəbəkələri
                 - Kompüter texnikasının layihələndirilməsi və konstruksiya edilməsi
                 - Kompüter təhlükəsizliyi
                 - Biliklərin əldə edilməsi sistemləri
                 - İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
                           - İnformasiya mühafizəsi və təhlükəsizliyi
                 - İdarəetmədə informasiya sistemləri
                 - İqtisadi informatika
                 - Tətbiqi proqram təminatı
                 - İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri

İxtisas: 060509 - Kompüter elmləri
İxtisaslaşmalar: - Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı
                 - Kompüterli modelləşdirmə
                 - Sistem proqramlaşdırılması
                 - İdarəetmənin informasiya texnologiyaları

İxtisas: 060627 - Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi
İxtisaslaşmalar: - Radiorabitə, radioverilişləri və televiziya
                 - Radiotexnika
                 - Şəbəkələr, rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması
                 - Telekommunikasiya sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi
                 - Optik rabitə fizikası və texnikası
                 - Hərəkət edən obyekti olan rabitə vasitələri
                 - Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri