İxtisas: 060631 - Kompüter mühəndisliyi
İxtisaslaşmalar:
Kompüter sistemləri və şəbəkələri
Kompüter texnikasının layihələndirilməsi və konstruksiya edilməsi
Kompüter təhlükəsizliyi
Biliklərin əldə edilməsi sistemləri
İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
İnformasiya mühafizəsi və təhlükəsizliyi
İdarəetmədə informasiya sistemləri
İqtisadi informatika
Tətbiqi proqram təminatı
İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri

İxtisas: 060509 - Kompüter elmləri
İxtisaslaşmalar:
Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı
Kompüterli modelləşdirmə
Sistem proqramlaşdırılması
İdarəetmənin informasiya texnologiyaları

İxtisas: 060627 - Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi
İxtisaslaşmalar:
Radiorabitə, radioverilişləri və televiziya
Radiotexnika
Şəbəkələr, rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması
Telekommunikasiya sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi
Optik rabitə fizikası və texnikası
Hərəkət edən obyekti olan rabitə vasitələri
Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri