İqtisadiyyat və idarəetmə İqtisadiyyat və statistika kafedrası ?>

Doktorontura
Kafedrada doktorantura səviyyəsində 4 istiqamət üzrə fəlsəfə və elmlər doktorları hazırlanır.

 

İxtisas: 5312.01 – Ekonometriya; iqtisadi statistika

İxtisas: 5306.01 - Texnoloji innovasiyalar iqtisadiyyatı

İxtisas: 5309.01- Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti

İxtisas: 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı