Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İqtisadiyyat və idarəetmə İqtisadiyyat və statistika kafedrası

Doktorontura

Kafedrada doktorantura səviyyəsində 4 istiqamət üzrə fəlsəfə və elmlər doktorları hazırlanır.

 

İxtisas: 5312.01 – Ekonometriya; iqtisadi statistika

İxtisas: 5306.01 - Texnoloji innovasiyalar iqtisadiyyatı

İxtisas: 5309.01- Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti

İxtisas: 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı