İqtisadiyyat və idarəetmə İqtisadiyyat və statistika kafedrası ?>

Magistratura
Kafedrada magistr səviyyəsində 2 ixtisas (9 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur:

 

İxtisas: 060405 Sənayenin təşkili və idarəedilməsi

 İxtisaslaşmalar: -İnvestisiyanın iqtisadi qiymətləndirilməsi

                            -İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (Maşınqayırma üzrə)

                            -İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (Rabitə üzrə)

                            -Layihənin idarə olunması

                            -Müəssisənin iqtisadiyyatı

 

İxtisas: 060407 - Menecment

 İxtisaslaşmalar: -Heyətin idarə edilməsi

                             -İnnovasiyaların və layihələrin idarə olunması

                             -Menecment (Maşınqayırma üzrə)

                             -Strateji idarəetmə