Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İqtisadiyyat və idarəetmə İqtisadiyyat və statistika kafedrası

Magistratura

Kafedrada magistr səviyyəsində 2 ixtisas (9 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur:

 

İxtisas: 060405 Sənayenin təşkili və idarəedilməsi

 İxtisaslaşmalar: -İnvestisiyanın iqtisadi qiymətləndirilməsi

                            -İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (Maşınqayırma üzrə)

                            -İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (Rabitə üzrə)

                            -Layihənin idarə olunması

                            -Müəssisənin iqtisadiyyatı

 

İxtisas: 060407 - Menecment

 İxtisaslaşmalar: -Heyətin idarə edilməsi

                             -İnnovasiyaların və layihələrin idarə olunması

                             -Menecment (Maşınqayırma üzrə)

                             -Strateji idarəetmə