Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Metallurgiya və materialşünaslıq Kimya texnologiya, təkrar emal və ekologiya kafedrası

Magistratura

Kafedrada magistr səviyyəsində 3 ixtisas (6 ixtisaslaşma) üzrə  təhsil tədris olunur.

 

İxtisas: 060649: Ekologiya mühəndisliyi ixtisası 

İxtisaslaşmalar: - Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə

                           - Təbii ehtiyatların qorunması və təkrar email

                           - Nəqliyyat ekologiyası

                           - Neft və kimya sahəsində ətraf mühitin mühafizəsi

                

İxtisas: 060651: Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi  

İxtisaslaşma:  - Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 

   

ixtisas: 060649: Təkrar emal və bərpa texnologiyaları

İxtisaslaşma; -  Metallurgiya tullantıların təkrar emal texnologiyaları