Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Kompüter texnologiyaları kafedrası

Doktorantura

Kafedrada doktorantura səviyyəsində 4 istiqamət üzrə fəlsəfə və elmlər doktorları hazırlanır.

 

 

İxtisas: 3304.01 - Kompüter qurğuları və texnologiyası;

İxtisas: 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə);

İxtisas: 3339.01 - İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi;

İxtisas: 3357.01 - İnformasiya sistemləri və prosesləri, informatikanın hüquqi aspektləri.