Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Kompüter texnologiyaları kafedrası

Magistratura

Kafedrada magistr səviyyəsində 2 ixtisas (9 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur.

 

İxtisas: 060631–“Kompüter mühəndisliyi”

İxtisaslaşmalar: -Kompüter mühəndisliyi

                           - Dinamiki arxitekturalı multiprosessor sistem və şəbəkələri;

                           - Kompüter sistemləri və şəbəkələri;

                           - Kompüter texnikasının layihələndirilməsi və konstruksiya edilməsi;

                           - Biliklərin əldə edilməsi sistemləri.

 

İxtisas: 060632–“İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi”

İxtisaslaşmalar: -İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri

                           -İdarəetmədə informasiya sistemləri

                           -Tətbiqi proqram təminatı

                          - İqtisadi informatika