İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Kompüter texnologiyaları kafedrası ?>

Magistratura
Kafedrada magistr səviyyəsində 2 ixtisas (9 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur.

 

İxtisas: 060631–Kompüter mühəndisliyi

İxtisaslaşmalar: -Kompüter mühəndisliyi

                           - Dinamiki arxitekturalı multiprosessor sistem və şəbəkələri;

                           - Kompüter sistemləri və şəbəkələri;

                           - Kompüter texnikasının layihələndirilməsi və konstruksiya edilməsi;

                           - Biliklərin əldə edilməsi sistemləri.

 

İxtisas: 060632–İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

İxtisaslaşmalar: -İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri

                           -İdarəetmədə informasiya sistemləri

                           -Tətbiqi proqram təminatı

                          - İqtisadi informatika