Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.

Fakültədə magistr səviyyəsində 7 ixtisas  (20 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur:

İxtisas: 060610 - Enerji maşınqayırması mühəndisliyi
İxtisaslaşma: - Enerji maşınlarının istehsalı

İxtisas: 060612 - Maşın mühəndisliyi
İxtisaslaşmalar: - Maşınqayırmada kompüter texnologiyaları
              - Maşınqayırma texnologiyası
              - Texnoloji komplekslərin layihələndirilməsi
              - Maşın istehsalı avadanlığı

İxtisas: 060624 - Cihazqayırma mühəndisliyi
İxtisaslaşma: - Cihazqayırma texnologiyası

İxtisas: 060647 - Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
İxtisaslaşmalar: - Metrologiya və metroloji təminat
              - Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (maşınqayırma sahəsi üzrə)
              - Keyfiyyətə nəzarət, diaqnostik üsul və vasitələr

İxtisas: 060625 - Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi
İxtisaslaşmalar: - Yükqaldırıcı maşınlar və avadanlıqlar
              - Yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşın və avadanlıqları
              - Yeyinti sənayesi, iaşə və ticarətin texnoloji maşın və avadanlıqları
              - Plastik kütlə və rezin emalı maşın və avadanlıqları
              - Metalkəsən dəzgahlar və alətlər

İxtisas: 060645 - Poliqrafiya mühəndisliyi
İxtisaslaşma: - Poliqrafiya maşınları və avtomatlaşdırılmış komplekslər

İxtisas: 060630 - Mexanika mühəndisliyi
İxtisaslaşmalar: - Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi
              - Maşınların möhkəmliyi və dinamikası
              - Hidromexanika və hidravlik maşınlar
              - Maye və qazların nəqli avadanlıqları
              - Tribotexnika