Metallurgiya və materialşünaslıq Metallurgiya və materiallar texnologiyası kafedrası ?>

Doktorantura
Kafedrada doktorantura səviyyəsində 2 istiqamət üzrə fəlsəfə və elmlər doktorları hazırlanır.

 

İxtisas: 3312.01-Materiallar texnologiyası
İxtisas: 3315.01- Metallurgiya texnologiyası