Metallurgiya və materialşünaslıq Metallurgiya və materiallar texnologiyası kafedrası ?>

Magistratura
Kafedrada magistr səviyyəsində 4 ixtisas üzrə (13 ixtisaslaşma) təhsil tədris olunur:

 

İxtisas: 060611: – Metallurgiya mühəndisliyi
İxtisaslaşmalar: - Əlvan və nadir metalalrın metallurgiyası
                     - Qara metalların metallurgiyası
                    - Metalların və ərintilərin tökmə istehsalı
                    - Qaynaq istehsalı metallurgiyası,texnologiyasıvə avadanlığı
                     - Metalşünaslıq və metalların termik emalı
                     - Metalların təzyiq altında emalı
                     - Ovuntu metallurgiyası, kompozisiya materialları və örtüklər

İxtisas: 060601: – Materialşünaslıq mühəndisliyi
İxtisaslaşma: - Materialşünaslıq və materiallar texnologiyası
                 - Maşınqayırma materialşünaslığı
                - Kompozisiya materialları

İxtisas: 060605 – Dağ mədən mühəndisliyi
İxtisaslaşma: - Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi

İxtisas: XTM060005: – Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və  istehsalı                                   
İxtisaslaşmalar: - Metal əsaslı kompozisiya materiallarından hərbi təyinatlı məmulatların istehsalı
                     - Qeyri-metal əsaslı kompozisiya materiallarından hərbi təyinatlı məmulatların əsasları