Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Metallurgiya və materialşünaslıq Metallurgiya və materiallar texnologiyası kafedrası

Magistratura

Kafedrada magistr səviyyəsində 4 ixtisas üzrə (13 ixtisaslaşma) təhsil tədris olunur:

 

İxtisas: 060611: – Metallurgiya mühəndisliyi
İxtisaslaşmalar: - Əlvan və nadir metalalrın metallurgiyası
                     - Qara metalların metallurgiyası
                    - Metalların və ərintilərin tökmə istehsalı
                    - Qaynaq istehsalı metallurgiyası,texnologiyasıvə avadanlığı
                     - Metalşünaslıq və metalların termik emalı
                     - Metalların təzyiq altında emalı
                     - Ovuntu metallurgiyası, kompozisiya materialları və örtüklər

İxtisas: 060601: – Materialşünaslıq mühəndisliyi
İxtisaslaşma: - Materialşünaslıq və materiallar texnologiyası
                 - Maşınqayırma materialşünaslığı
                - Kompozisiya materialları

İxtisas: 060605 – Dağ mədən mühəndisliyi
İxtisaslaşma: - Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi

İxtisas: XTM060005: – Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və  istehsalı

                                    
İxtisaslaşmalar: - Metal əsaslı kompozisiya materiallarından hərbi təyinatlı məmulatların istehsalı
                     - Qeyri-metal əsaslı kompozisiya materiallarından hərbi təyinatlı məmulatların əsasları