Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Maşınqayırma və robototexnika Mexatronika və maşın dizaynı kafedrası

Magistratura

Kafedrada magistr səviyyəsində aşağıdakı ixtisaslar üzrə magistrlar hazırlanır:

 

İxtisas: 060625 - Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

           İxtisaslaşmalar:

          -Yükqaldırıcı maşınlar və avadanlıqlar

          -Yeyinti sənayesi iaşə və ticarətinin texnoloji maşın və avadanlıqlar

          -Yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşın və avadanlıqları

 

İxtisas: 060629 - Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

           İxtisaslaşmalar:

          -Robotlar və robototexniki sistemlər

          -Mexatronika

 

İxtisasa: 060630 - Mexanika mühəndisliyi

           İxtisaslammalar:

          -Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

          -Yükqaldırıcı maşınların dinamikası və möhkəmliyi

          -Maşınşünaslıq

 

İxtisas: 060645 - Poliqrafiya mühəndisliyi

          İxtisaslaşma:

         -Poliqrafiya maşınları və avtomatlaşdırılmış komplekslər

 

İxtisas: 060642 - Qida məhsulları mühəndisliyi

         İxtisaslaşmalar:

        -Qida təhlükəsizliyi

        -Çörək, makaron, unlu qənnadı məmulatlarının və qida

        -konsentrantlarının texnologiyası

        -Konservləşdirmə texnologiyası