İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Radiotexnika və telekommunikasiya kafedrası ?>

Magistratura
Kafedrada magistr səviyyəsində 1 ixtisas (9 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur.

 

İxtisas: 060627 – Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi                           

İxtisaslaşmalar: -Radiorabitə, radioverilişləri və televiziya

                           -Radiotexnika

                           -Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri

                           -Optik rabitə fizikası və texnikası

                           -Şəbəkələr, rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması

                          - Telekommunikasiya sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi

                           -Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri

                          -Hərəkət edən obyekti olan rabitə vasitələri

                          -Elektron və poçt rabitəsi