Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Radiotexnika və telekommunikasiya kafedrası

Magistratura

Kafedrada magistr səviyyəsində 1 ixtisas (9 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur.

 

İxtisas: 060627 – “Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi”                            

İxtisaslaşmalar: -Radiorabitə, radioverilişləri və televiziya

                           -Radiotexnika

                           -Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri

                           -Optik rabitə fizikası və texnikası

                           -Şəbəkələr, rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması

                          - Telekommunikasiya sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi

                           -Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri

                          -Hərəkət edən obyekti olan rabitə vasitələri

                          -Elektron və poçt rabitəsi