Nəqliyyat və logistika Nəqliyyat texnikası və idarəetmə texnologiyaları kafedrası

Doktorantura
Kafedrada doktorantura səviyyəsində 3 istiqamət üzrə fəlsəfə və elmlər doktorları hazırlanır.


İxtisas: 3317.01-Avtomobil texnikası.
İxtisas: 3323.01-Dəmiryol texnikası.
İxtisas: 3343.01-İstilik texnikasının nəzəri əsasları.