Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Nəqliyyat və logistika Nəqliyyat texnikası və idarəetmə texnologiyaları kafedrası

Magistratura

Kafedrada magistr səviyyəsində 5 ixtisas (8 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur.

 

 İxtisas: 060610 - Enerji maşınqayırması

İxtisaslaşma: Daxili yanma mühərrikləri

 

İxtisas: 060622 - Yerüstü nəqliyyat vasitələri

İxtisaslaşmalar: - Avtomobillər

                          - Avtomobil nəqliyyatının istismarı

 

İxtisas: 060811 - Nəqliyyat servisi (avtomobil nəqliyyatı üzrə)

İxtisaslaşma: -Nəqliyyat servisi (avtomobil nəqliyyatı üzrə)

 

İxtisas: 060621 - Dəmir yolu nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

İxtisaslaşmalar: -Dəmir yolu təsərrüfatı və onun istismarı

                          - Vaqonlar və vaqon təsərrüfatı

                         - Lokomotivlər və lokomotiv təsərrüfatı

 

İxtisas: 060623-Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi

İxtisaslaşma:- Nəqliyyatda daşımalar və menecment (dəmiryol nəqliyyatı üzrə)