Nəqliyyat və logistika Nəqliyyat texnikası və idarəetmə texnologiyaları kafedrası ?>

Magistratura
Kafedrada magistr səviyyəsində 5 ixtisas (8 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur.

 

 İxtisas: 060610 - Enerji maşınqayırması

İxtisaslaşma: Daxili yanma mühərrikləri

 

İxtisas: 060622 - Yerüstü nəqliyyat vasitələri

İxtisaslaşmalar: - Avtomobillər

                          - Avtomobil nəqliyyatının istismarı

 

İxtisas: 060811 - Nəqliyyat servisi (avtomobil nəqliyyatı üzrə)

İxtisaslaşma: -Nəqliyyat servisi (avtomobil nəqliyyatı üzrə)

 

İxtisas: 060621 - Dəmir yolu nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

İxtisaslaşmalar: -Dəmir yolu təsərrüfatı və onun istismarı

                          - Vaqonlar və vaqon təsərrüfatı

                         - Lokomotivlər və lokomotiv təsərrüfatı

 

İxtisas: 060623-Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi

İxtisaslaşma:- Nəqliyyatda daşımalar və menecment (dəmiryol nəqliyyatı üzrə)