Xüsusi texnika və texnologiya Radioelektron və aerokosmik sistemlər kafedrası ?>

Magistratura
Kafedrarda magistr səviyyəsində 3 ixtisas (8 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur:

 

İxtisas: 050627 - Elektronika, telekommunikasiya və Radiotexnika mühəndisliyi
Ixtisaslaşmalar: - Radioelektron mübarizə vasitələri
                 Radioelektron sistemlər
                 Xüsusiləşdirilmiş radiorabitə sistemləri
                 İfrat yüksək tezlikli texnika və texnologiya

İxtisas: XTM060002 - Optotexnika
Ixtisaslaşma: - Optik materiallar, optik elektron cihazlar və sistemlər

İxtisas: XTM060004 - Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin yerüstü aparatlarının

                                    hazırlanması, istismarı və təmiri
                     
Ixtisaslaşmalar: - İfrat yüksək tezliklər texnikası
                  Hərbi rabitə vasitələri
                  Radioelektron mübarizə və kəşfiyyat vasitələri