Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Xüsusi texnika və texnologiya Radioelektron və aerokosmik sistemlər kafedrası

Magistratura

Kafedrarda magistr səviyyəsində 3 ixtisas (8 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur.

 

İxtisas: 050627 - Elektronika, telekommunikasiya və Radiotexnika mühəndisliyi
Ixtisaslaşmalar: - Radioelektron mübarizə vasitələri
                 Radioelektron sistemlər
                 Xüsusiləşdirilmiş radiorabitə sistemləri
                 İfrat yüksək tezlikli texnika və texnologiya

İxtisas: XTM060002 - Optotexnika
Ixtisaslaşma: - Optik materiallar, optik elektron cihazlar və sistemlər

İxtisas: XTM060004 - Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin yerüstü aparatlarının

                                    hazırlanması, istismarı və təmiri
                     
Ixtisaslaşmalar: - İfrat yüksək tezliklər texnikası
                  Hərbi rabitə vasitələri
                  Radioelektron mübarizə və kəşfiyyat vasitələri