Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.

Fakültədə magistr səviyyəsində 5 ixtisas (11 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur:

İxtisas: XTM060001 - Silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası
İxtisaslaşmalar: - Atıcı,artilleriya və raket silahlarının istehsal texnologiyası
                           - Döyüş sürsatları və məhvedici vasitələrin istehsal texnologiyası

İxtisas: XTM060002 - Optotexnika
İxtisaslaşmalar: - Lazer texnikası və texnologiyası

                          - Optik materiallar, optik elektron- cihazlar və sistemlər

İxtisas: XTM060003 - Pirotexniki vasitələrin texnologiyası
İxtisaslaşmalar: - Barıtların və bərk raket yanacaqlarının kimya texnologiyası
                           - Partlayıcı məmulatların texnologiyası

İxtisas: XTM060004 - Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin
                         yerüstü aparatlarının hazırlanması, stismarı və təmiri
İxtisaslaşmalar: - Ifrat yüksək tezliklər texnikası
                           - Hərbi rabitə vasitələri
                           - Radioelektron mübarizə və kəşfiyyat vasitələri

İxtisas: XTM060005 - Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı
                       məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı
İxtisaslaşmalar: - Metal əsaslı kompozisiya materiallarından hərbi
                        təyinatlı məmulatların istehsalı
                        - Qeyri-metal əsaslı kompozisiya materiallarından hərbi
                        təyinatlı məmulatların istehsalı