Tədris şöbəsi

Doktrantura
Azərbaycan Texniki Universiteti

Doktorantura üzrə ixtisasların siyahısı
2021-ci il üçün qəbul planının layihəsi

Elmi sahələr və ixtisaslar

Riyaziyyat üzrə:
1203.01 - Kompüter elmləri
1207.01 - Əməliyyatlar tədqiqi

Mexanika üzrə:
2004.01 - Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi

Fizika üzrə:
2222.01 - Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası

Kimya üzrə:
2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

Texnika elmləri üzrə:
3304.01 - Kompüter qurğuları və texnologiyaları
3306.01 - Elektrotexnika, elektrotexnika mühəndisliyi
3307.01 - Elektron texnologiyası
3308.01 - Ətraf mühitin texnologiyası və mühəndisliyi
3310.01 - Sənaye texnologiyası
3311.01 - Cihazqayırma texnologiyası
3312.01 - Materiallar texnologiyası
3313.01 - Maşınqayırma texnologiyası
3313.02 - Maşınlar,avadanlıqlar və proseslər
3315.01 - Metallurgiya texnologiyası
3316.01 - Metal məhsulları texnologiyası
3322.01 - Enerji texnologiyası
3325.01 - Telekommunikasiya texnologyası
3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya,radiolokasiya,televiziya sistemləri və qurğuları
3327.01 - Nəqliyyat sistemləri texnologiyası
3328.01 - Xüsusi əməliyyatlar texnologiyası
3331.01 - Robotlar, mexatronika və robot texnikası sistemləri
3337.01 - İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə)
3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)
3339.01 - İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri,informasiya təhlükəsizliyi
3340.01 - Elektrotexniki sistemlər və komplekslər
3347.01 - Nanotexnologiya və nanomateriallar (sahələr üzrə)
3350.01 - Daşınma proseslərinin idarə edilməsi
3357.01 - İnformasiya sistemləri və prosesləri, informatikanın hüquqi aspektləri

İqtisad elmləri üzrə:
5302.01 - Ekonometriya, iqtisadi statistika
5306.01 - Texnoloji innovasiyalar iqtisadiyyatı
5309.01 - Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti
5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı