Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Tədris hissəsi

Doktrantura

Azərbaycan Texniki Universiteti

Doktorantura üzrə ixtisasların siyahısı
2021-ci il üçün qəbul planının layihəsi

Elmi sahələr və ixtisaslar

Riyaziyyat üzrə:
1203.01 - Kompüter elmləri
1207.01 - Əməliyyatlar tədqiqi

Mexanika üzrə:
2004.01 - Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi

Fizika üzrə:
2222.01 - Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası

Kimya üzrə:
2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

Texnika elmləri üzrə:
3304.01 - Kompüter qurğuları və texnologiyaları
3306.01 - Elektrotexnika, elektrotexnika mühəndisliyi
3307.01 - Elektron texnologiyası
3308.01 - Ətraf mühitin texnologiyası və mühəndisliyi
3310.01 - Sənaye texnologiyası
3311.01 - Cihazqayırma texnologiyası
3312.01 - Materiallar texnologiyası
3313.01 - Maşınqayırma texnologiyası
3313.02 - Maşınlar,avadanlıqlar və proseslər
3315.01 - Metallurgiya texnologiyası
3316.01 - Metal məhsulları texnologiyası
3322.01 - Enerji texnologiyası
3325.01 - Telekommunikasiya texnologyası
3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya,radiolokasiya,televiziya sistemləri və qurğuları
3327.01 - Nəqliyyat sistemləri texnologiyası
3328.01 - Xüsusi əməliyyatlar texnologiyası
3331.01 - Robotlar, mexatronika və robot texnikası sistemləri
3337.01 - İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə)
3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)
3339.01 - İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri,informasiya təhlükəsizliyi
3340.01 - Elektrotexniki sistemlər və komplekslər
3347.01 - Nanotexnologiya və nanomateriallar (sahələr üzrə)
3350.01 - Daşınma proseslərinin idarə edilməsi
3357.01 - İnformasiya sistemləri və prosesləri, informatikanın hüquqi aspektləri

İqtisad elmləri üzrə:
5302.01 - Ekonometriya, iqtisadi statistika
5306.01 - Texnoloji innovasiyalar iqtisadiyyatı
5309.01 - Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti
5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı