Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Tədris hissəsi

Magistratura

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistratura təhsil səviyyəsi üzrə ixtisasların siyahısı

 

1. 060405 - Sənayenin təşkili və idarəedilməsi
2. 060407 - Menecment
3. 060409 - Biznesin idarə edilməsi
4. 060509 - Kompüter elmləri
5. 060601 - Materialşünaslıq mühəndisliyi
6. 060605 - Dağ-mədən mühəndisliyi
7. 060608 - Elektroenergetika mühəndisliyi
8. 060609 - İstilik energetikası mühəndisliyi
9. 060610 - Enerji maşınqayırması mühəndisliyi
10. 060611 - Metallurgiya mühəndisliyi
11. 060612 - Maşın mühəndisliyi
12. 060621 - DYN və təsərrüfatı mühəndisliyi
13. 060622 - Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi
14. 060623 - Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi
15. 060624 - Cihazqayırma mühəndisliyi
16. 060625 - Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi
17. 060626 - Elektrik mühəndisliyi
18. 060627 - Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika
19. 060628 - Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
20. 060629 - Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi
21. 060630 - Mexanika mühəndisliyi
22. 060631 - Kompüter mühəndisliyi
23. 060632 - İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
24. 060645 - Poliqrafiya mühəndisliyi
25. 060646 - Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi
26. 060647 - Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
27. 060648 - Biotibbi texnika mühəndisliyi
28. 060649 - Ekologiya mühəndisliyi
29. 060651 - Fövqəladə hallar və HFT-yi mühəndisliyi
30. 060804 - Nəqliyyat servisi
31. XTB060001* - Silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası
32. XTB060002* - Optotexnika
33. XTB060003* - Pirotexniki vasitələrin texnologiyası
34. XTB060004* - Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin
           yerüstü aparatlarının hazırlanması, istismarı və təmiri
35. XTB060005* - Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı
           məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı