Tədris şöbəsi

Magistratura
Azərbaycan Texniki Universiteti

magistratura təhsil səviyyəsi üzrə ixtisasların siyahısı

 

1. 060405 - Sənayenin təşkili və idarəedilməsi
2. 060407 - Menecment
3. 060409 - Biznesin idarə edilməsi
4. 060509 - Kompüter elmləri
5. 060601 - Materialşünaslıq mühəndisliyi
6. 060605 - Dağ-mədən mühəndisliyi
7. 060608 - Elektroenergetika mühəndisliyi
8. 060609 - İstilik energetikası mühəndisliyi
9. 060610 - Enerji maşınqayırması mühəndisliyi
10. 060611 - Metallurgiya mühəndisliyi
11. 060612 - Maşın mühəndisliyi
12. 060621 - DYN və təsərrüfatı mühəndisliyi
13. 060622 - Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi
14. 060623 - Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi
15. 060624 - Cihazqayırma mühəndisliyi
16. 060625 - Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi
17. 060626 - Elektrik mühəndisliyi
18. 060627 - Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika
19. 060628 - Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
20. 060629 - Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi
21. 060630 - Mexanika mühəndisliyi
22. 060631 - Kompüter mühəndisliyi
23. 060632 - İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
24. 060645 - Poliqrafiya mühəndisliyi
25. 060646 - Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi
26. 060647 - Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
27. 060648 - Biotibbi texnika mühəndisliyi
28. 060649 - Ekologiya mühəndisliyi
29. 060651 - Fövqəladə hallar və HFT-yi mühəndisliyi
30. 060804 - Nəqliyyat servisi
31. XTB060001* - Silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası
32. XTB060002* - Optotexnika
33. XTB060003* - Pirotexniki vasitələrin texnologiyası
34. XTB060004* - Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin
           yerüstü aparatlarının hazırlanması, istismarı və təmiri
35. XTB060005* - Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı
           məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı