Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Mühəndis riyaziyyatı və süni intellekt kafedrası

Magistratura

Kafedrada magistr səviyyəsində 3 ixtisas (10 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur.İxtisas: 060631- Kompüter mühəndisliyi
İxtisaslaşma:  -Biliklərin əldə edilməsi sistemləri

İxtisas: 060632- İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
İxtisaslaşma: -Tətbiqi proqram təminatı

İxtisas: 060509 - Kompüter elmləri
İxtisaslaşmalar: -Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı
                           -Kompüterli modelləşdirmə
                           -Sistem proqramlaşdırılması
                           -İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
                           -İntellektual sistemlər
                           -Optimal idarəetmənin riyazi-iqtisadi üsulları
                           -Dövlət informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi
                           -Verilənlərin təhlili (Data analitikası)