İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Mühəndis riyaziyyatı və süni intellekt kafedrası ?>

Magistratura
Kafedrada magistr səviyyəsində 1 ixtisas (8 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur.İxtisas: 060509 - Kompüter elmləri
İxtisaslaşmalar: -Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı
                           -Kompüterli modelləşdirmə
                           -Sistem proqramlaşdırılması
                           -İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
                           -İntellektual sistemlər
                           -Optimal idarəetmənin riyazi-iqtisadi üsulları
                           -Dövlət informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi
                           -Verilənlərin təhlili (Data analitikası)

Tədris olunan fənlər:

1. Süni intellekt

2. Süni intellekt metodları

3. Mühəndislikdə ədədi həll üsulları

4. Süni neyron şəbəkələri

5. Elektrik və elektronika mühəndisliyi üçün ali riyaziyyat

6. Optimallaşdırma modelləri

7. Big data analitikası

8. Müəssisə data analitikası

9. Oyunlar nəzəriyyəsi

10. Ekonometrika