050632 - Nəqliyyat mühəndisliyi
050806 - Nəqliyyatda servis (avtomobil nəqliyyatı üzrə)
050621 - Logistika və nəqliyyat texnologiyalari mühəndisliyi