Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.

Fakültədə magistr səviyyəsində 5 ixtisas (13 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur:

 

İxtisas: 060622 - Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi

İxtisaslaşmalar: - Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

                  -Yol-nəqliyyat hadisələrinin avtotexniki ekspertizası

                 -Yol-hərəkət kompleksinin sertifikatlaşdırılması və

                   lisenziyalaşdırılması

              - Nəqliyyat əməliyyatlarının intellektual idarə edilməsi

 

İxtisas: 060623 - Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili

                 mühəndisliyi

İxtisaslaşmalar: - Nəqliyyatda daşımalar və menecment (AN)

              - Şəhər nəqliyyat şəbəkəsi və nəqliyyat xidmətinin təşkili

              - Nəqliyyat logistikası

              - Nəqliyyat xidmətləri üçün böhran və risklərin idarə edilməsi

              - Nəqliyyatda daşımalar və menecment (DN)

 

İxtisas: 060804 - Nəqliyyat servisi

İxtisaslaşmalar: - Avtomobil servisinin texnologiyası

 

İxtisas: 060621 - DYN və təsərrüfatı mühəndisliyi

İxtisaslaşmalar: - DY təsərrüfatı və onun istismarı

              - Vaqon və vaqon təsərrüfatı

 

İxtisas: 060610 - Enerji maşınqayırması mühəndisliyi

İxtisaslaşmalar: - Soyuducu maşın və qurğular