İqtisadiyyat və idarəetmə Xarici dillər kafedrası ?>

Doktorontura
Ümumi məlumat:

Çoxpilləli təhsil sistemində doktoranturanın yeri və rolunun müəyyən edilməsi təhsil sistemində mühüm məsələlərdən biridir. Doktorantura ali məktəbdən sonraki təhsil səviyyəsinə aid edilir. Doktoranturada təhsil proqramı yalnız elmi-tədqiqat işlərini əhatə etməlidir. Bu pillədə heç bir mühazirə və seminar aparılmır. Elmi rəhbər doktorant üçün öz kafedrasında doktorluq mövzusunu müəyyən edir və tədqiqat üçün lazımı bütün məsləhətləri doktoranta verir.

Doktorant öz ixtisasına uyğun xarici dillərdən (ingilis, alman, fransız, rus) birindən istər qəbul, istərsə də minimum imtahan verməlidir.

Doktoranturaya xarici dildən imtahan müəyyən olunmuş qaydada keçirilir.