Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İqtisadiyyat və idarəetmə Xarici dillər kafedrası

Magistratura

Ümumi məlumat:

Magistr təhsil proqramlarının və sillabuslarının dörd dil(ingilis,alman, rus,fransız) əsasında ixtisaslaşdırma səviyyəsinə uyğunlaşdırılması vacibdir, yəni bu, magistr hazırlığının yüksəlməsinə xidmət etməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, magistr hazırlığında nəzəri təlim və elmi-tədqiqat işlərinin düzgün aparılması məqsədəuyğundur.Magistr biliyinin qiymətləndirilməsi də bakalavrda olduğu kimi 100 ballı sistemlə aparılır. Boloniya prosesinin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq magistr təhsil pilləsində təhsil müddəti bir qayda olaraq bir semestrdən ibarət (həftədə 3 saat olmaqla ) 45 saat təyin edilmişdir.