Xüsusi texnika və texnologiya Xüsusi texnologiyalar və avadanlıqlar kafedrası ?>

Magistratura




Kafedrada  magistr səviyyəsində 6 ixtisas üzrə təhsil tədris olunur:

 

1. “Atıcı, artelleriya və raket silahının istehsal texnologiyası”

2. “Maşın və aparat hissələrinin yeyilməyə davamlığının artırılması texnologiyası və avadanlığ"

3. “Tribotexnika”  (hərəkət nəticəsində sürtünmə və yeyilməyə səbəb olan, materiya və enerji kimi proseslərin elm və texnikasını, nispi hərəkətdə olan texniki sistemləirin, onların funksiyalarının, kontakt səthlərinin qarşılıqlı təsirlərinin optimallaşdırılmasını öyrənir)

4. Maşınqayırmada kompüter texnologiyaları

5. Maşın istehsalı avadanlığı və alətlər

6. Metalkəsən dəzgahlar və alətlər