Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Xüsusi texnika və texnologiya Xüsusi təyinatlı material və vasitələr kafedrası

Magistratura

Kafedrada magistr səviyyəsində 2 ixtisas (4 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur.

 

İxtisas: XTM 060005 - Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı
İxtisaslaşmalar: -Metal əsaslı kompozisiya materiallarından hərbi təyinatlı məmulatların istehsalı
                           -Qeyri-metal əsaslı kompozisiya materiallarından hərbi təyinatlı məmulatların istehsalı

İxtisas: XTM 060003 – Pirotexniki vasitələrin texnologiyası
İxtisaslaşmalar: -Partlayıcı məmulatların texnologiyası
                           -Barıtların və bərk raket yanacaqlarının kimya texologiyası