Xüsusi texnika və texnologiya Xüsusi təyinatlı material və vasitələr kafedrası ?>

Magistratura
Kafedrada magistr səviyyəsində 2 ixtisas (4 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur.

 

İxtisas: XTM 060005 - Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı
İxtisaslaşmalar: -Metal əsaslı kompozisiya materiallarından hərbi təyinatlı məmulatların istehsalı
                           -Qeyri-metal əsaslı kompozisiya materiallarından hərbi təyinatlı məmulatların istehsalı

İxtisas: XTM 060003 – Pirotexniki vasitələrin texnologiyası
İxtisaslaşmalar: -Partlayıcı məmulatların texnologiyası
                           -Barıtların və bərk raket yanacaqlarının kimya texologiyası