Mövlanə Mübadilə Proqramı

Mövlanə Mübadilə Proqramı haqqında

Mövlanə Mübadilə Proqramı (Mevlana Değişim Programı) Türkiyənin ali təhsil müəssisələri ilə digər dünya ölkələrinin ali təhsil müəssisələri arasında tələbə və müəllim mübadiləsini həyata keçirən bir proqramdır. (23 avqust 2011-ci il tarixində Türkiyə Cümhuriyyətində rəsmi elan edilmiş və 2013-cü ildən başlayaraq fəaliyyət göstərməkdədir. Bu proqram Türkiyənin Ali Təhsil Qurumu (Yüksək Öğretim Kurumu(YÖK)) tərəfindən maliyyələşdirilir.

Digər mübadilə proqramlarından fərqli olaraq, bu proqram çərçivəsindəki hərəkətlilik heç bir coğrafi zona ayrı-seçkiliyi qoyulmadan bütün dünya ölkələrinin ali təhsil müəssisələrini əhatə etməkdədir.

Mövlana Mübadilə Proqramına qoşulmaq istəyən tələbələr ən azı bir, ən çoxu iki semestr, müəllimlər isə bir tədris ilində ən azı 1 həftə, ən çoxu 3 ay Türkiyənin universitetlərində oxumaq və dərs vermək imkanına malik olacaqlar. Həmçinin Türkiyə universitetlərinin tələbə və müəllimləri də bu proqram çərivəsində bizim universitetlərdə həmin müddətdə fəaliyyət göstərə bilərlər.

Təhsil sistemindən asılı olaraq semestr müddəti fərqlilik göstərsə belə mübadilə bir tədris ilini ötə bilməz.

Müəllimlərin mübadilə çərçivəsində akademik fəaliyyətləri həftəlik altı saatdan az olmamalıdır. Akademik fəaliyyətlər dedikdə əsasən dərs saatları nəzərdə tutulur. Dərs saatları həftəlik altı saatı ödəmədiyi təqdirdə seminar, panel və ya konfranslar da bu çərçivədə dəyərləndirilə bilər.