Təkrar ali təhsil

İllik ödənişlər
Azərbaycan Texniki Universiteti
2023/2024-cü tədris ili 

Təkrar ali təhsil (Bakalavriat səviyyəsi)

 

Sıra №-si İxtisasın şifri        İxtisasın  adı Azərbaycan bölməsi     Rus bölməsi İllik təhsil haqqı (manatla)
əyani qiyabi əyani qiyabi əyani qiyabi
1 050401 Beynəlxalq ticarət və logistika  +       2100 1700
2 050402 Biznesin idarə edilməsi  + +     2100 1700
3 050405 İqtisadiyyat  +   +   2100  
4 050407 Marketinq  + +     2100 1700
5 050408 Menecment  +       2100  
6 050410 Statistika  +       2100  
7 050509 Kompüter elmləri +       2100  
8 050601 Aerokosmik mühəndislik +       2100  
9 050604 Cihaz mühəndisliyi +       1900  
10 050606 Ekologiya mühəndisliyi + +     2000 1700
11 050607 Elektirk və elektronika mühəndisliyi  + +     2000 1700
12 050608 Energetika mühəndisliyi  + +     2000 1700
13 050614 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi  +       2000  
14 050615 İnformasiya təhlükəsizliyi + + +   2100 1700
15 050616 İnformasiya texnologiyaları + + +   2100 1700
16 050618 Kimya mühəndisliyi  +       2000  
17 050620 Kompüter mühəndisliyi + + +   2000 1700
18 050621 Loqistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi + + +   2000 1700
19 050622 Maşın mühəndisliyi + + +   1900 1600
20 050623 Materiallar mühəndisliyi + +     1800 1600
21 050624 Mədən mühəndisliyi +       1800  
22 050627 Metallurgiya mühəndisliyi + + +   1800 1600
23 050628 Mexanika mühəndisliyi + +     1900 1700
24 050629 Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi  +       1900  
25 050630 Mühəndis fizikası  +       2000  
26 050632 Nəqliyyat mühəndisliyi + + +   2000 1700
27 050634 Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi + + +   2000 1700
28 050635 Qida mühəndisliyi  +       2100  
29 050636 Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi + + +   2000 1700
30 050638 Sənaye mühəndisliyi  +       1900  
31 050806 Nəqliyyatda servis (avtomobil nəqliyyatı üzrə) + +     2100 1700