Tədris şöbəsi

Azərbaycan Texniki Universitetinin Tədris şöbəsi

Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) bakalavriat və magistratura səviyyələrinə qəbul Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən aparılır. Qəbul qaydaları hər il DİM tərəfindən nəşr olunan “Abituriyent” jurnalının müvafiq saylarında yerləşdirilir.

Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) Tədris şöbəsi öz işini aşkarlıq, şəffavlıq və demokratiklik prinsipləri əsas tutaraq Azərbayca Respulikasının “Təhsil haqqında” qanuna, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunan  “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”na, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24.12.2013-cü il tarixli 348 nömrəli “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura təhsil səviyyələrində tədrisin kredit sistemi ilə təşkili haqqında Qaydalar”ın, həmin Qaydalara Nazirlər Kabinətinin 14 iyul 2017- ci il tarixli 257 nömrəli edilən dəyişikliklərə və digər normativ- hüquqi sənədlərə uyğun olaraq qurur.

Tədris şöbəsi şəffav və səmərəli idarəetmə mexanizmlərinin yaradılması, təhsil sistemində idarəetmənin beynəlxalq təcrübə əsasında modernləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi, təhsildə çevik idarəetmə modelinin, tədrisin keyfiyyətinin təminatı və idarə olunması üzrə məlumat-hesabat sistemlərinin təkmilləşdirilməsi kimi hədəfləri əhatə edərək fəaliyyət göstərir.

Tədris prosesində şəffaflığın artırılması, tələbələrin tədrisdə əldə etdiyi nəticələrə gündəlik nəzarət edə bilməsi, valideyinlərin tədris prosesinə cəlb olunması, universitet rəhbərliyinin ümumi nəzarəti gücləndirməsi, neqativ hallara operativ müdaxilə edilmə imkanları və ümumiyyətlə universitet miqyasında tədris prosesinin təşkili və idarə edilməsi məqsədilə 2013-cü ildən universitetdə “Elektron Təhsil Sistemi” fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda sistem tələbə-müəllim dialoqunun qurulmasına, müəllimlərin müxtəlif tövsiyələri tələbələrə operativ çatdırılmasına, müəllimlərin tədrisdə istifadə etdikləri bütün lazımi ədəbiyyatların “didaktik materiallar” bölümündə yerləşdirilməsinə çox geniş şərait yaradır.

Tədrisin müasir səviyyədə təşkili və qoyulan tələblərin icrası üçün Tədris şöbəsi universitetdə fəaliyyət göstərən tədris qrumları ilə sıx şəkildə əməkdaşlıq edir.

Yuxarıda qeyd edilən işlərin son nəticəsi tələbələrin qiymətləndirilməsilə bağlı olduğundan, universitetdə istifadə olunan imtahan formaları haqqında qısa məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Semestr imtahanları əsasən mərkəzləşdirilmiş şəkildə yazılı və test üsulu ilə komputer texnikasının vasıtəsilə keçirilir. Tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə universitet Elmi şurasının qərarına uyğun olaraq son illər bütün kurs tələbələrini əhatə etməklə semestr imtahanlarının bir hissəsi yazılı formada, yeni metodika ilə keçirilir. Yeni metodikanın əsas məqsədlərindən biri ənənəvi olan “imtahan bileti” anlayışını aradan qaldırıb imtahan biletinə düşən sualları İKT tərəfindən formalaşdırılması, digəri isə hər bir tələbənin yazı işini kodlaşdırılması üçün vacib olan fərdi şifrin avtomatik şəkildə formalaşmasından ibarətdir. Son illər imtahanların yazılı-şifahi formada keçirilməsinə də icazə verilir.

Semestr imtahanlarına hazırlıq məqsədilə üç dəfə mərkəzləşdirilmiş şəkildə kollokviumların (aralıq imtahanların) keçirilməsi təşkil olunur. İmtahanlar hansı formada keçirilirsə kollokviumlar da həmin formada təşkil olunur.