Tədris şöbəsi

Bakalavriat
Azərbaycan Texniki Universiteti

bakalvriat səviyyəsi üzrə ixtisasların siyahısı

050632 - Nəqliyyat mühəndisliyi
050806 - Nəqliyyatda servis
050621 - Logistika və nəqliyyat texnologiyalari mühəndisliyi
050607 - Elektrik və elektronika mühəndisliyi
050608 - Energetika mühəndisliyi
050630 - Mühəndis fizikası
050634 - Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
050606 - Ekologiya mühəndisliyi
050614 - Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi
050618 - Kimya mühəndisliyi
050623 - Materiallar mühəndisliyi
050624 - Mədən mühəndisliyi
050627 - Metallurgiya mühəndisliyi
050604 - Cihaz mühəndisliyi
050622 - Maşın mühəndisliyi
050628 - Mexanika mühəndisliyi
050629 - Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi
050635 - Qida mühəndisliyi
050638 - Sənaye mühəndisliyi
050509 - Kompüter elmləri
050615 - İnformasiya təhlükəsizliyi
050616 - İnformasiya texnologiyaları
050620 - Kompüter mühəndisliyi
050636 - Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi
XTB050101 - Hərbi kompozisiya materialları mühəndisliyi
XTB050102 - Hərbi rabitə vasitələri mühəndisliyi
XTB050103 - Optotexnika mühəndisliyi
XTB050104 - Pirotexniki və partladıcı vasitələr mühəndisliyi
XTB050106 - Silah və silah sistemləri mühəndisliyi
050601 - Aerokosmik mühəndislik
050401 - Beynəlxalq ticarət və logistika
050402 – Biznesin idarə edilməsi
050405 – İqtisadiyyat
050407 – Marketinq
050408 – Menecment
050410 - Statistika