Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Tədris hissəsi

Bakalavriat

Azərbaycan Texniki Universiteti

bakalvriat səviyyəsi üzrə ixtisasların siyahısı

050632 - Nəqliyyat mühəndisliyi
050806 - Nəqliyyatda servis
050621 - Logistika və nəqliyyat texnologiyalari mühəndisliyi
050607 - Elektrik və elektronika mühəndisliyi
050608 - Energetika mühəndisliyi
050630 - Mühəndis fizikası
050634 - Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
050606 - Ekologiya mühəndisliyi
050614 - Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi
050618 - Kimya mühəndisliyi
050623 - Materiallar mühəndisliyi
050624 - Mədən mühəndisliyi
050627 - Metallurgiya mühəndisliyi
050604 - Cihaz mühəndisliyi
050622 - Maşın mühəndisliyi
050628 - Mexanika mühəndisliyi
050629 - Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi
050635 - Qida mühəndisliyi
050638 - Sənaye mühəndisliyi
050509 - Kompüter elmləri
050615 - İnformasiya təhlükəsizliyi
050616 - İnformasiya texnologiyaları
050620 - Kompüter mühəndisliyi
050636 - Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi
XTB050101 - Hərbi kompozisiya materialları mühəndisliyi
XTB050102 - Hərbi rabitə vasitələri mühəndisliyi
XTB050103 - Optotexnika mühəndisliyi
XTB050104 - Pirotexniki və partladıcı vasitələr mühəndisliyi
XTB050106 - Silah və silah sistemləri mühəndisliyi
050601 - Aerokosmik mühəndislik
050401 - Beynəlxalq ticarət və logistika
050402 – Biznesin idarə edilməsi
050405 – İqtisadiyyat
050407 – Marketinq
050408 – Menecment
050410 - Statistika