İqtisadiyyat və idarəetmə Beynəlxalq ticarət, logistika və marketinq kafedrası

Kafedra müdiri