Energetika və avtomatika Elektrotexnika kafedrası

Kafedra müdiri
Elektrotexnika kafedrasının müdiri
Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent,
Əməkdar mühəndis
Hikmət Səxavəddin oğlu Əliyev

Tel: (+99412) 538 33 44

E-poçt: [email protected]

Hikmət Səxavəddin oğlu Əliyev 1964-cü ildə Kürdəmir rayonunda anadan olub. Orta təhsilini həmin rayonda bitirib və 1982-ci ildə Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki Azərbaycan Texniki Universiteti) “Elektrotexnika” fakültəsinə “Elektroizolyasiya, kabel və kondensator texnikası“ ixtisası üzrə qəbul olub.

1983-1985-ci illərdə Ordu sıralarında xidmət edib sonra təhsilini davam etdirərək 1989-cu ildə AzPİ-ni bitirib və ”mühəndis-elektrik“ ixtisasına yiyələnib.

1989-1992-ci illərdə ÜİET Olefinlər İnstitutunda mühəndis işləyib, aspiranturaya qəbul olunub və elmi işçi vəzifəsində çalışıb.

1992-1996-cı illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda elmi işçi vəzifəsində çalışıb

1995-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda “Polimerlər-nitridlər və karbidlər əsasında dielektrik kompozitlərin istilik keçiriciliyi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək 01.04.10-“Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası” ixtisası üzrə fizika riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsini alıb.

1992-1995-ci illərdə AzTU-nun “Enerji təchizatı və elektrik izolyasiyası” kafedrasında yarımştat olaraq baş müəllim, 1996-cı ildən müsabiqə yolu ilə baş müəllim, 1998-ci ildən isə dosent vəzifəsində çalışıb.

2000-ci ildə dosent elmi adını alıb.

2004-2008-ci illərdə “Elektrotexnika və Energetika” fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb.

Bununla yanaşı, 2011-ci ildən AzTU-da “Azərbaycan üçün mühəndis təhsilində tədris prosesinin Bolonya prosesinə uyğunlaşdırılması” (Tempusprojekt: 516678 TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR 15.10.2011-14.10.2015-ci illər üçün.) adlı Tempus layihəsinin əlaqələndirici şəxsi kimi fəaliyyət göstərib.

2015-ci ilin mart ayına qədər AzTU-nun “Elektrik təchizatı və izolyasiyası” kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışıb.

2015-ci ilin mart ayından etibarən “Elektromexanika və elektrik avadanlığı” kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilib.

2019-cu ilin oktyabr ayından “Elektromexanika və elektrik avadanlığı” kafedrası və “ Elektrotexnika” kafedrası birləşdirilərək, “Elektrotexnika və elektrik avadanlığı” adlandırılıb və Hikmət Səxavəddin oğlu Əliyev kafedranın müdiri seçilib.

“Polimerlər əsasında yeni kompozisiya materiallarının işlənməsi və tədqiqi” elmi istiqamətində tədqiqat işləri aparır.

100-dən çox  elmi əsərlərin, o cümlədən 24 dərs və metodiki vəsaitin müəllifidir .

31 dekabr 2020 ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Azərbaycanda mühəndis kadrlarının hazırlanması və texniki elmlərin inkişafında xidmətlərinə görə “Əməkdar mühəndis”  fəxri adı verilmişdir.

Kafedra müdiri f.r.e.n., dosent. Hikmət Əliyev Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Elektroenergetika Şurasının İcraiyyə Komitəsi Elmi ekspertlər Şurasının üzvüdür.

Kafedra müdiri dosen Hikmət Əliyev Azərbaycan Respublikası üzrə enerji sistemində geniş fəaliyyəti vardır.O,2012-ci ilin may ayından AzərişıqASC-nin Tədris Mərkəzinin müəllimi kimi, 2020-ci ildən etibarən Azərenerji ASC-nin Tədris Mərkəzinin müəllimi kimi fəaliyyət göstərir.2022-ci ilin fvral ayından etibarən Azərenerji ASC-nin Tədris Mərkəzinin direktoru vəzifəfəsini də icra edir.Belə qarşılıqlı əməkdaşlıq kafedranın dərslərinin bir hissəsinin real istehsalat şəraitində aparılmasını, həmçinin məzunların işlə təmin olunmasına birbaşa şərait yaratmış,Universitet-Sənaye iş birliyi çərçivəsində nəzərdə tutulan işlərin irəliləyişinə səbəb olmuşdur.

Ailəlidir, iki övladı var.