Energetika və avtomatika

Fakültənin təqdimatı

Energetika və avtomatika fakültəsi ölkəmizdə fəaliyyət göstərən müvafiq sənaye müəssisələrini mühəndis kadrlara olan ehtiyacını ödəmək üçün 1964-cü ildə Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunda (indiki Azərbaycan Texniki Universiteti) Elektrotexnika adı altında yaradılıb. Fakültə 2001-ci ildən Elektrotexnika və energetika fakültəsi adlandırılıb. Son illərdə ölkə iqtisadiyyatında baş verən köklü dəyişikliklər, enerji sahələrinin idarəedilməsinin intellektuallaşdırılması, ekoloji problemlərin həlli və yaşıl enerji texnologiyalarının enerjisistemə inteqrasiyası kadr hazırlığı strategiyasına yenidən baxılması fakültənin strukturunda dəyişikliklərin edilməsi və genişləndirilməsi zəruriliyini yaratdı. 2021-ci ildə universitetin Elmi Şurasında bu məsələlər müzakirə olunaraq fakültədə müəyyən struktur dəyişiklikləri aparıldı və Elmi Şuranın qərarı ilə fakültə Energetika və avtomatika adlandırıldı.

Təhsil azərbaycan və rus dillərində aparılır.

Fakültənin nəzdində 4 kafedra fəaliyyət göstərir:

• Elektrotexnika;
• Avtomatika və idarəetmə;
• Enerji effektivliyi və yaşıl enerji texnologiyaları;
• Mühəndis fizikası və elektronika.

Hazırda fakültənin nəzdində fəaliyyət göstərən 4 kafedrada 4 ixtisas üzrə bakalavr və 7 ixtisas (34 ixtisaslaşma) üzrə magistr təhsil səviyyəsində  kadr hazırlığı həyata keçirilir.

Kafedraların müasir avadanlıqlarla təchiz olunan laboratoriyalarında aşağıdakı istiqamətlərdə elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilir:

• Elektrik sistemlərinin rejim parametrlərinin hesablanması və koordinasiyası;
• Enerjisistemin normal və qəza rejimlərinin idarəolunmasının intellektuallaşdırılması;
• Enerjisistemin dayanıqlığının yüksəldilməsi;
• Elektrik enerjisinin keyfiyyət göstəricilərinin tədqiqi;
• Yaşıl enerji texnologiyalarının enerjisistemə inteqrasiyası problemləri;
• Enerjisistemin rele mühafizəsi, rejim və əks-qəza avtomatikası;
• Kompozit dielektriklərin yaradılmasının fiziki-texniki əsaslarının işlənməsi;
• Alternativ və bərpaolunan enerji mənbələri;
• Enerji effektivliyi və enerjiyə qənaət;
• Kompozit materialların alınması və istifadəsi;
• Elektron materialşünaslığı, çeviricilər texnikası, elektron sistemləri və texnologiyaları;
• Cihazqayırma yüksək texnologiyalar;
• Piyeozelektrik mühərriklərin işlənilməsi və onların xarakteristikalarının tədqiqi;
• Azərbaycanın geotermal sularının istilik-fiziki xassələrinin tədqiqi;
• Yüksək təzyiqlərdə maddələrin termodinamik və köçürmə xassələrinin tədqiqi;
• Soyuducu maşın və kompressorlarda parametrlərin hesablanması və iş proseslərinin tədqiqi üçün qurğunun yaradılması;
• Paylanmış parametrli elektrik dövrələrinin tədqiqi;
• Xətti və qeyri-xətti elektrik dövrələrində keçid proseslərinin tədqiqi;
• Sənaye qurğularında elektromaqnit sahəsinin tədqiqi;
• Elektrik dövrələrinin modelləşdirilməsi, təhlili və sintezi.

Fakültənin kafedraları aşağıdakı müəssisə və təşkilatlarla, eyni zamanda xarici ölkə universitetləri ilə elmi əməkdaşlıq edir:

• Türkiyənin Atatürk, Təbriz, Cümhuriyyət, Fatih, Yıldız Universitetləri;
• Amerika Milli Standart və Texnologiya İnstitutu, Amerika Kolorado Universiteti;
• Almaniyanın Texniki, Hamburq, Duisburq - Essen, Hannover;
• Kayzerslautern, Rostok, Köln Universitetləri;
• Polşa Vroslav Politexnik İnstitutu;
• Moskva Energetika İnstitutu;
• İrkutsk Energetik Sistemlər İnstitutu;
• AMEA-nın müvafiq institutları;
• “Azərenerji” ASC;
• “Azərişıq” ASC;
• “Bakı Metropoliteni” QSC;
• “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC;
• “Caspian Cable” MMC.