Energetika və avtomatika

Enerji effektivliyi və yaşıl enerji texnologiyaları kafedrası

Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) Elmi şurasının qərarı ilə 2020-ci ildə Hidravlika və istilik texnikası və Elektroenergetika və Elektrik Təchizatı Sistemləri kafedraları birləşib və 2 kafedranın bazası əsasında Enerji effektivliyi və yaşıl enerji texnologiyaları kafedrası yaradılıb.

Kafedrada bakalavr səviyyəsində 1 ixtisas üzrə, magistr səviyyəsində 3 ixtisas üzrə, doktorantura səviyyəsində isə 3 ixtisas  üzrə mütəxəssis hazırlanır.

 Laboratoriya 

Kafedrada əsas istiqamət kimi “Bərpa olunan enerji mənbələri” laboratoriyasından və eyni zamanda universitet ərazisində quraşdırılmış 2kVt gücündə 2 ədəd külək turbini eyni zamanda hər birinin gücü 250 Vt olan 4 ədəd günəş panellərindən istifadə etməklə həm tədris həm də elmi-tədqiqat istiqamətlərində araşdırmalar aparılaraq ölkənin dayanıqlı inkişafı üçün mühəndis və elmi tədqiqatçılar yetişdirilir. Bundan başqa kafedrada mövcud ixtisaslar üçün baza fənləri üzrə “Yüksək gərginliklər texnikası”, “İstilik texnikası”, “Soyuqluq texnikası”, “Maddələrin istilik-fiziki xassələri”, “Havanın kondisiyalaşdırılması” adlı laboratoriyalar da fəaliyyət göstərməkdədir.

Avadanlıqlar 

Günəş energetik qurğular;

Külək energetik qurğular;

Reaktiv gücün kompensasiyası stendi;

Elektrik enerjisinin keyfiyyət göstəricilərini təyin edən ölçü cihazları;

Havanın politrop göstəricisini təyin edən qurğu;

Mayelərin doymuş buxar təzyiqinin temperaturdan asılılığını təyin edən qurğu;

Atmosfer təzyiqində havanın izobar istilik tutumunun təyin edən qurğu.

Biznes (sənayenin), təhsil və tədqiqatın ehtiyacları üçün yerinə yetirdiyi layihələr

-Kiçik su elektrik stansiyalarında asinxron mühərriklərdən generator kimi istifadənin səmərəli tətbiqi.

Biznes (sənayenin), təhsil və tədqiqatın ehtiyacları üçün verdiyi məsləhət xidmətləri 

-İri günəş elektrik stansiyalarında panellərin çirkdən səmərəli yolla təmizlənməsi;

-Fermer təsərrüfatlarında istifadə olunan bioqaz qurğusunun səmərəliliyinin artırılması.