Energetika və avtomatika Enerji effektivliyi və yaşıl enerji texnologiyaları kafedrası ?>

Əməkdaşlar
 Professor-müəllim heyəti:

1.   t.e.n., dos. Ramiz Kəlbi oğlu Kəlbiyev – kafedra müdiri

2.  t.e.d., prof. Misirxan Atduxan oğlu Talıbov

3.   t.e.d., prof. Aydın Zurab oğlu Muradəliyev

4.   t.e.d., prof. Mahir Məcnun oğlu Bəşirov

5.   t.e.d., dos. Fuad Faiq oğlu Məmmədov

6.   t.e.n., dos. Adilə Bala-ağa qızı Zeynalova

7.   t.e.n., dos. Lalə Əlisəttar qızı Əzizova

8.   t.e.n., dos. Abzər Ağaverdi oğlu Mirzəliyev

9.   t.e.n., dos. Akif  Bayram oğlu Baxşıyev

10. t.e.n., dos. Simuzər Möylam qızı İsmayılova

11. t.ü.f.d., b.m. Rəna Fəxrəddin qızı Həmidova

12. t.ü.f.d., b.m. Esmira Adil qızı Məmmədova

13. t.e.n., b.m. İsmayıl Əliəkbər oğlu Əliəsgərli

14. t.ü.f.d., b.m. Nofəl Dünyamalı oğlu Nəbiyev

15. t.ü.f.d., b.m. Ülviyyə Adil qızı Nəsibova

16. b/m. Asif Bəhman oğlu Sadıqov

17. b/m. Sakit Niftulla oğlu Niftiyev

18. b/m. Aynur Xəlil qızı Nəbiyeva

19. ass. Murad Ağayar oğlu Rzayev

20. ass. Gülyaz Ramazan qızı Abdullayeva

21. ass. Ülkər Mübariz qızı Əkbərova

 

Tədris-köməkçi heyət

1.    b/m. Əhməd Habil oğlu Müslümov - laboratoriya müdiri

2.    Könül Nəcəfqulu qızı Həsənalıyeva - laboratoriya müdiri

3.    b/lab. Afilə Nuşirəvan qızı Əhmədova

4.    b/lab. Mövlanə Şiraslan qızı Ələkbərova

5.    b/lab. Sevinc Ədalət qızı Səfərova

6.    lab. Gövhər Musa qızı Axundova

7.    tədris ustası - Sevinc Yusif qızı Bilalova