Energetika və avtomatika Enerji effektivliyi və yaşıl enerji texnologiyaları kafedrası

Əməkdaşlar
Professor-müəllim heyəti

1. Tex.e.n., dos. Ramiz Kəlbi oğlu Kəlbiyev – kafedra müdiri

2. Tex.e.d., prof. Nurəli Adil oğlu Yusifbəyli

3. Tex.e.d., prof. Misirxan Atduxan oğlu Talıbov

4. Tex.e.d., prof. Aydın Zurab oğlu Muradəliyev

5. Tex.e.d., prof. Mahir Məcnun oğlu Bəşirov

6. Tex.e.d., dos. Fuad Faiq oğlu Məmmədov

7. Tex.e.n., dos. Adilə Bala-ağa qızı Zeynalova

8. Tex.e.n., dos. Lalə Əlisəttar qızı Əzizova

9. Tex.e.n., dos. Akif Bayram oğlu Baxşıyev

10. Tex.ü.f.d., b.m. Rəna Fəxrəddin qızı Həmidova

11. Tex.ü.f.d., b.m. Esmira Adil qızı Məmmədova

12. Tex.e.n., b.m. İsmayıl Əliəkbər oğlu Əliəsgərli

13.14. Tex.ü.f.d., b.m. Ülviyyə Adil qızı Nəsibova

15. B.m. Asif Bəhman oğlu Sadıqov

16. B.m. Sakit Niftulla oğlu Niftiyev

17. B.m. Aynur Xəlil qızı Nəbiyeva

18. B.m. Əhməd Habil oğlu Müslümov

19. Ass. Murad Ağayar oğlu Rzayev

20. Ass. Gülyaz Ramazan qızı Abdullayeva

21. Ass. Ülkər Mübariz qızı Əkbərova

Tədris-köməkçi heyət

1. Lab.müd. Könül Nəcəfqulu qızı Həsənalıyeva

2. B.lab. Afilə Nuşirəvan qızı Əhmədova

3. B.lab. Mövlanə Şiraslan qızı Ələkbərova

4. B.lab. Sevinc Ədalət qızı Səfərova

5. Lab. Gövhər Musa qızı Axundova

6. Təd. ust. Sevinc Yusif qızı Bilalova