Elmi əsərlər jurnalı

Xoş Gəldiniz!

Təsisçi: Azərbaycan Texniki Universiteti

Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının təsdiq etdiyi elmi dərəcə iddiaçılarının əsərlərinin çap edildiyi dövri elmi nəşrlərin siyahısına daxil edilib.

Azərbaycan Texniki Universitetinin “Elmi əsərlər” jurnalında fizika, riyaziyyat, kimya, mexanika,  avtomatika, informatika, telekommunikasiya, maşınqayırma, elektrotexnika, metallurgiya, maşın­şü­naslıq, energetika, iqtisadiyyat, nəqliyyat, ekologiya bölmələri üzrə məqalələr və qısa məlumatlar dərc edilir.

Jurnal 1992-ci ildən nəşr olunur.