Elmi əsərlər jurnalı

Xoş Gəldiniz!

Təsisçi: Azərbaycan Texniki Universiteti

Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının təsdiq etdiyi elmi dərəcə iddiaçılarının əsərlərinin çap edildiyi dövri elmi nəşrlərin siyahısına daxil edilmişdir.

Azərbaycan Texniki Universitetinin “Elmi əsərlər” jurnalında fizika, riyaziyyat, kimya, mexanika,  avtomatika, informatika, telekommunikasiya, maşınqayırma, elektrotexnika, metallurgiya, maşın­şü­naslıq, energetika, iqtisadiyyat, nəqliyyat, ekologiya bölmələri üzrə məqalələr və qısa məlumatlar dərc edilir.

Jurnal 1992-ci il tarixindən etibarən ildə dörd dəfə nəşr olunur. Şəhadətnamə №305

 

Redaksiyanın ünvanı: Bakı, AZ1073, H.Cavid pr., 25. AzTU.

Tel.: (+99412)5391452

Mob.: 0505027298

E-poçt: elmieserler@aztu.edu.az

Azərbaycan Texniki Universiteti, 2022  ISSN 1815-1779